Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida?

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

* Studieresa till Helsingfors

* Folkbildning

* Grannskapscentra 

* Hälsomotion

* Kultur/fritid i kommuner

* Pigga pensionärer

* Ungdomspolitik 

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Folkbildning 

Den finländska folkbildningsorganisationen består av två delar: Arbetar/medborgarinstitut och studieförbund. Verksamheten bedrivs på både svenska och finska i tvåspråkiga kommuner. 

Arbetar- eller medborgarinstituten är nästan alla kommunala. De är en kvarleva från slutet av 1800-talet, då vi ju också i Sverige hade "arbetarinstitut".  

Studieförbunden begränsar nästan helt sin verksamhet till de egna medlemsorganisationerna. 

Intressant är att också hälsomotion betraktas som folkbildning och är berättigat till bidrag från stat och kommun.

Läs mer om Svenska Arbetarinstitutet i Helsingfors.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

 

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 09 december 2016.