Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

* Studieresa till Helsingfors

* Folkbildning

* Grannskapscentra 

* Hälsomotion

* Kultur/fritid i kommuner

* Pigga pensionärer

* Ungdomspolitik 

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Grannskapscentra och medborgarföreningar 

I början av 1990-talet hamnade Finland i en djup ekonomisk kris. Fram till dess hade Sovjetunionen varit en betydande handelspartner och när union föll ihop så försvann också stora delar av den finska industrins ekonomiska bas.

Många affärer i Helsingfors tvingades stänga samtidigt som många kreativa människor tvingades ut i arbetslöshet. På flera håll gick dessa samman och lyckades få staden att betala hyra för nedlagda butiker. Där uppstod nya verksamheter av social och kulturell natur.

Flera av dessa grannskapscentra är s.k. invånarföreningshus (asukastalot), som drivs av och för dem som bor i området. Några av dessa är stora och har en bred verksamhet som stöds av staden. Det kan t.ex. gälla verksamhet för områdets arbetslösa, funktionshindrade eller ungdomar. Dessa anläggningar har anställda med lön från staden. Husföreningarna har bildat en egen samarbetsorganisation. Dess hemsida är på finska, men bilderna ger god uppfattning om verksamheten.

Andra är små och drivs av oavlönade krafter i området. Detta hindrar dock inte verksamhetens omfattning. I miljöstadsdelen Vik - ett av Helsingfors skyltfönster - finns fem asukastalot med olika inriktningar. Kaari för möten och sammankomster,  Kiila för snickerier och textilarbeten, Kunto för motion, Lava för musik och dans och Motti för reparation av bilar, cyklar m.m. Som jämförelse kan vi ta den stockholmska motsvarigheten - Hammarby sjöstad. Där finns inte ett enda grannskapscentra.  

Verksamheten har utvärderats (dessvärre endast på finska) och resultatet har blivit så positivt att staden i sin planering av nya bostadsområden avsätter yta - i relation till områdets totala boendeyta - till grannskapslokaler. 

Medborgarföreningar är ett slags byalag i urban miljö. I Helsingfors uppstod de redan i början av 1960-talet när invånare gick samman i en förening i syfte att bättre kunna påverka stadens politik. Verksamheten varierar naturligtvis mellan olika områden och beroende på innevånarnas engagemang. Grannskapsfester, områdestidningar, studiecirklar är några exempel på aktiviteter.

Verksamheten spreds över staden och för närvarande finns 77 sådana föreningar i nästan alla stadsdelar. Föreningarna har bildat samarbetsorganisationen HELKA, som bedriver studie- och informationsarbete för och om föreningarna. Liknande verksamheter finns i andra finländska städer.  

 

.

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

 

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 09 december 2016.