Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

* Folkbildning

* Grannskapscentra 

* Hälsomotion

* Kultur/fritid i kommuner

* Pigga pensionärer

* Ungdomspolitik 

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Hälsomotion är inte idrott

I det finska språket skiljer man mellan urheilo och liikunta. Det första översätts till svenska med (tävlings)idrott och det andra med hälsomotion. Därmed skapas en större precision i både verksamhetens inriktning och i politiska satsningar jämfört med den svenska situationen där alla fysiska aktiviteter som utförs för sin egen skull förs in under begreppet idrott. 

Finlands regering och riksdag har gjort politik av denna skillnad och driver därför en politik för tävlingsidrott och en annan för hälsomotion. 2008 antog regeringen ett särskilt program för hälsomotion. 2010 publicerades  Rekommendationer för främjande av motion i kommunerna.

De flesta kommunala förvaltningar för detta område har ordet liikunta i namnet och inte urheilo. Det är således inte idrotten utan hälsomotionen som finska kommuner prioriterar.

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

 

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: söndag 18 april 2021.