Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

* Studieresa till Helsingfors

* Folkbildning

* Grannskapscentra 

* Hälsomotion

* Kultur/fritid i kommuner

* Pigga pensionärer

* Ungdomspolitik 

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Ungdomspolitik

Finländska kommuner är generellt mer styrda av staten än svenska. Det finns ett stort antal nationella speciallagar som styr upp den kommunala verksamheten både innehållsligt och ekonomiskt. 

Lagarna reglerar bl.a. de "statsandelar" (statsbidrag) som kommunerna får för de i respektive lag stadgade verksamheten. Lever inte kommunerna upp till lagstiftningens bokstav och anda kan regeringen kräva pengarna tillbaka. 

Inom ungdomspolitiken styrs verksamheten av ungdomslagen från 2006 samt regeringens förordning från samma år. Läs om ungdomslagen här och om förordningen här

Ungdomspolitiken formuleras inom Undervisnings- och kulturministeriets avdelning för ungdomspolitik. Läs mer här. Finska Kommunförbundet har en avdelning för kultur, ungdoms- och idrottspolitik. Läs här.

Någon statlig myndighet på ungdomssidan, som motsvarar svenska Ungdomsstyrelsen finns inte. Däremot fungerar organisationen Finlands Ungdomssamarbete Allians r.f., på finska Allianssi, som nationell samordnare. Den är takorganisation för i stort sett alla finska ungdomsorganisationer oavsett språklig tillhörighet. Den har ett helt hus till sitt förfogande i stadsdelen Tölö. Där finns också Nätverket för ungdomsforskare samt ett rikt utrustat Bibliotek för ungdomsforskning, som är en del av Helsingfors universitetsbibliotek.  

Det mesta av finsk ungdomspolitik finansieras via statsbudgeten. Ideella organisationer kan också få bidrag via olika offentligt inrättade spelföretag.

Ungdomsarbetare utbildas vid programmet Samhällspedagog som finns vid flera finska Yrkeshögskolor, vilka alla är en del av universitetsväsendet. Utbildningen ges på svenska vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Efter 3,5 års utbildning (inkl. praktik) får de titeln Samhällspedagog.

Här har vi lagt in några artiklar som belyser finländsk ungdomspolitik:

1.  Finnkamp i ungdomspolitik, Hans-Erik Olson, Fria tider 2007.

2.  Ungdomsarbete är nödvändigt. Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter.

3.  Ungdomsforstrans teori - utgångspunkter och inlägg.

4.  Sari Höylä, Youth work in Finland. HUMAK 2012:4.

5.  Erja Anttonen, Visible to Oneself and Others - A Youth Work Perspective to Art and Cultural Education, HUMAK 2012:5.

6.  Päivi Timonen, Using Social Media in Youth Work Communications. HUMAK 2012:6.

7. Eeva Sinisalo-Juha -  Päivi Timonen, Definition and Theory of Web-based Youth Work. HUMAK 2012:7.

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 09 december 2016.