Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Fortbildning

Fritidsvetarnas fortbildningsprogram består av seminarier, kurser och föreläsningar. Vi skräddarsyr all utbildning efter beställarens önskningar och behov.

Seminarier:

Våren 2010 startade vi i Stockholm tillsammans med Birkagården och Stockholms läns bildningsförbund seminarieserien Kultur och fritid i framtiden för verksamma (politiker och anställda) inom kultur/fritid/civilsamhälle. 

Serien följer forskningsfronten och fungerar därmed som kvalificerad fortbildning. Den är också en mötesplats över olika gränser. 

Vi har goda kontakter med forskarvärlden och kan hjälpa till att arrangera liknande serier också på andra håll i landet. 

Kurser:

Kurserna arrangeras antingen koncentrerat under en eller flera dagar/veckoslut eller utspridd över en termin. Upplägget skapar förutsättningar för djupare muntliga diskussioner och skriftliga reflektioner.

Vi har utvecklat kursprogram för:

  • Politiker och förtroendevalda.

  • Chefspersoner.

  • Verksamhetschefer för mötesplatser (fritidsgårdar, ungdomens hus, samlingslokaler m.fl.).

  • Lärare på Barn- och fritidsprogrammet, folkhögskolornas fritidsledarutbildningar m.fl.

Innehållet bygger på de framgångsrika kurser i Fritidsvetenskap som Högskolan i Halmstad drev på flera platser i landet under 1990-talet. Kontakta oss för närmare information.

Inspirationsföreläsningar:  

Föreläsningar tar allt från någon timme till en hel dag. Praktiska arbetspass eller diskussioner kan läggas in. Föreläsningarna ger störst effekt om de kan kombineras med konkreta förändringsprojekt. Fråga oss om råd. 

Läs vår Inspirationskatalog som kortfattat beskriver våra föreläsningsteman. Mer detaljerad information om föreläsningarna finns under respektive rubrik:

Om fritid och livskvalitet:

Om socialt hållbart samhälle:

Om hälsa och välbefinnande:

Om föreningsliv och folkbildning:

Om pigga pensionärer:

Om ungdomsarbete

Om det goda arbetet:

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 eller +358 (0)44 - 201 90 50. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 25 september 2013.