Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

* Länkar till fritidssektorn i Sverige

* Länkar till fritidssektorn i utlandet

Om Fritidsvetarna

In English

 

Länkar till fritidssektorn i utlandet

Internationella organisationer 

BITS - International Bureau of Social Tourism

LIN - Leisure Information Network 

Outdoor Recreation Research

International Centre for Responsible Tourism

WLO - World Leisure Organization (f.d. WLRA)

WTO - World Tourism Organization

Youth Forum - Europeisk organisation

Australien/Nya Zeeland 

ACHPER - Australian Council for Health, Physical Education and Recreation

ACYS - Australian Clearinghouse for Youth Studies

ANZALS - The Australian and New Zealand Association for Leisure Studies

Danmark 

Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Center for Kulturpolitiske Studier

Center for Ungdomsforskning

Danmarks Idraetsforbund

Dansk Arbejderidrætt - Senioridrætt

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Dansk Ungdoms Faellesråd

Danske Gymnastik- og Idraetsforeninger 

Forbundet for pædagoger og klubfolk

Forskningscenter for livskvalitet

Friluftsrådet

Fritid og Samfund

Huse i Danmark 

Idrættens analyseinstitut

Kommunernes Landsforbund - kultur og fritid

Kulturforvalterne Unlimited

Kulturministeriet - Idræt og Kultur

Lokale- og Anlægsfonden

Ungdomsringen

Finland

Allians, Finlands ungdomssamarbete

Centret för hälsofrämjande

Cupore - Foundation for Cultural Policy Research 

Finlands Idrott

Finlands Svenska Idrott

Finlands Svenska Ungdomsförbund

Finnish University Network for Tourism Studies

Kommunförbundet - Utbildning och kultur

Riksdagens Kulturutskott

Samverkande Bildningsorganisationerna

Svenska Studiecentralen

Tankesmedjan Lokus

The Finnish Youth Research Society

Undervisningsministeriet - Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen

Kanada 

CALS - Canadian Association for Leisure Studies

CPRA - Canadian Parks and Recreation Association

Coalition for Active Living 

Kina

Leisure Studies in China

Nederländerna

Academy for Leisure

Centre for Leisure and Tourism Research

Leisure Academy Brabant

Stichting Recreatie

Nordiska rådet 

Kulturkontakt Nord 

Norge 

Friluftsrådenes Landsforbund

FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon 

Frifond - raske penger til kreativ ungdom.

Kultur- og Kirkedepartementet

Kulturnett Norge 

Kulturtorget Norge

Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Norges Velforbund

Norsk kulturforum 

Norsk kulturhusnettverk

Norsk kulturråd

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Regeringen - kultur, fritid og livssyn.

Ungdom og Fritid - Landforening for fritidsklubber og ungdomshus.

Schweiz

Jugendarbeit

Storbritannien

Arts Council England

British Youth Council

CLOA - Chief Cultural & Leisure Officers Association

DCMS - Department for Culture, Media and Sport

CIMSPA - Chartered Institute for the Management of Sport and Physical Activity

LSA - Leisure Studies Association

NYA - National Youth Agency 

Strategic Leisure 

The National Youth Council

The Play Ethic

UK Sport 

UK Youth - The Network for Quality Work With Young People

Tyskland

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 

Deutsche Jugendinstitut (DJI) 

Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft

Deutscher Olympischer Sportbund 

Deutsche Sporthochschule 

Deutscher Volkssportsverband

Institut für Freizeit- und Tourismusforschung - Wien, Hamburg

Institut für Freizeitwirtschaft - München

Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit - Bremen

Internationaler Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft - Hochschule Bremen

Kultur und Management

USA

AAHPERD - American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance

Academy of Leisure Science 

AALR - American Association for Leisure and Recreation

Americans for the arts

Minneapolis Parks and Recreation

NRPA - National Recreation and Park Association 

Outdoor Recreation in America

Österrike

Institut für Freizeit und Tourismusforschung - Wien, Hamburg

Fachhochschule Salzburg, Zentrum für Zukunftforschung - Salzburg

Österreichisches Institut für Jugendforschung - Wien

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: måndag 12 december 2016.