Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

* Fritidsvetenskap - vad är det?

* Nyttan med fritiden.

* Utställningen Fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Den moderna fritiden

Hur ser vi på begreppet fritid? 

Som på 1700-talet?

”Den tid man är fri från (en periodiskt uppträdande) sjukdom (i synnerhet frossa)."

Eller som på 1900-talet?

”Den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn.”

Eller som på 2000-talet?

”Fritiden i sin vidaste bemärkelse har så mycket att erbjuda. Den ger glädje åt miljoner, utvecklar, informerar och breddar horisonterna, frigör impulser (kreativa, fysiska och bildande) vilket skapar förutsättningar för människor att förverkliga sina inre möjligheter. Men viktigast av allt skapar fritiden livskvalitet för alla.

Fritidssektorn ger ett viktigt bidrag till de allmänna målen för stat och kommuner, som kan hjälpa oss när vi vill minska den sociala segregationen, främja hälsosamma livsstilar eller skapa förutsättningar för frivilliga och kommunala aktiviteter. Den kan också tjäna som en tändande gnista för utveckling av både städer och landsbygd. Den kan stimulera till ett livslångt lärande samtidigt som den berikar människors liv.”

Det nya fritidsbegreppet

Citaten är i tur och ordning hämtade från Svenska Akademiens ordbok, Nationalencyklopedin 1992, Ministern för kultur, media och sport i Tony Blairs regering 1999 - Chris Smith.

I Sverige lever vi kvar i 1900-talet när det gäller vår sy på fritiden. Vi behöver skaffa oss en mer genomtänkt syn på fritiden. Det är därför vi talar om det nya fritidsbegreppet.

Det handlar om livskvalitet och välbefinnande och uppträder inte bara under den fria tiden utan även under tidskvantiteter som lönearbete och sömn. 

Det nya fritidsbegreppet ställer människan/medborgaren/medarbetaren i centrum. Det erbjuder modernisering, effektivisering och nytänkande inom inom offentliga förvaltningar, företag och organisationer, som bidrar till att skapa goda närsamhällen och kreativa arbetsplatser.

Det nya fritidsbegreppet anlägger en helhetssyn på våra behov - fysiska, kulturella, sociala och politiska aktiviteter  blir lika viktiga! Fritiden skapar en sund själ i en sund kropp!

Det nya fritidsbegreppet är egentligen inte så nytt. Filosofen Aristoteles tänkte ut det 300 år före Kristus. I Sverige introducerades det av konsthistorieprofessorn Gregor Paulsson under den mäktiga utställningen Fritiden i Ystad sommaren 1936.

Läs mer:

* Inspriationsföreläsning - Från frossa till livskvalitet.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: måndag 24 maj 2021.