Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

* Nyheter

* Konterenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Aktuella nyheter:

Här redovisar vi rapporter som har producerats inom våra utvecklingsområden av andra aktörer. Tipsa oss gärna om intressanta artiklar och publikationer publicerade på svenska eller engelska.

 

2021:

Fritid:

* April: World Leisure Hybrid Congress Programme. Läs programmet här.

*  SCB har publicerat rapporten Fritid 2014-15. Den finns här.

Kultur:

Mars: Hur ser partierna på kulturen Läs Johan Fornäs analys här.

Internationellt:

*  Januari: UK British Council. The Missing Pillar. Culture´s Contribution to the UN Sustainable Development Goals. Läs här.

Civilsamhälle: 

*  Maj: Utredning föreslår förbud mot rasistiska organisationer. Läs här.

*  April: Samuelsson, David, "Studieförbunden har gjort en rejäl hemläxa". Läs artikeln här

Mars: Föreningars egenmakt hotas skriver Sverker Gustavsson. Läs här.

*  Mars: Angreppen på folkbildningen riskerar leda till försvagad demokrati. Läs här.

*  Februari: Kenneth Abrahamsson, Hur jämlik är folkbildningen? Läs här.

*  Februari: Socialmedicinsk tidskrift har publicerat ett temanummer om Corona och civilsamhället. Läs här.

Idrott:

*  Mars: VM i bedrägeri. Om fotbollsVM i Qatar. Läs här.

Februari: sju av tio friidrottare drabbas av belastningsskador. Läs här.

*  Februari: Så blev Malmö skejtboardåkarnas stad. Läs här.

Januari; Centrum för Idrottsforskning får i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten. Läs här.

*  Januari: Solberg, Glenn-Eilif, En militarisert sport? Skiskytingens tidlige utvikelse i Norge. Läs här.

Ungdom:

Maj: Utredning föreslår sammanhållen god och nära vård av barn och unga. Läs här. 

*  April: Ungdomsorganisationer som fått avslag av MUCF fick rätt i domstol. Läs här.

*  Januari: Socialmedicinsk tidskrift har publicerat ett temanummer om psykisk hälsa hos unga. Läs här.

 

2020:

Allmänt

Budgetprop: Kultur - Media - Idrott - civilsamhälle. Finns här. Riksdagens behandling finns här.

Budgetprop: Samhälls/grannskapsplanering. Finns här. Riksdagens behandling finns här.

Internationellt:

World Leisure Organization Charter for Leisure 2000. Läs här.

Kultur:

* EU. Europeiska rådets möte kring kultur/media 1/12 2020. Dagordningen finns här.

Demokrati och grannskapsutveckling::

* Budgetprop:  Demokratipolitik. Finns här. Riksdagens behandling finns här.

 * SKR har tagit initiativ till en podcastserie - Demokratiresan. Avsnitten finns här.

Hälsa:

* Budgetprop: Folkhälsa . Finns här. Riksdagens behandling finns här.

Civilsamhället:

* Regeringen utreder skärpta demokrativillkor vid statsbidrag inom civilsamhället. Läs här. 

Äldre:

* Budgetprop: Ädrepolitik. Finns här. Riksdagens behandling finns här.

Ungdom

* EU. Europeiska rådets möte kring ungdom och idrott 30/11 2020. Dagordningen finns här.

*  Ungdomsorganisationer missnöjda med MUCF. Läs här.

Idrott:

* Spelmarknadsutredningen om ökat skydd och reglering SOU 2020:71 finns här.

Turism:

* Budgetprop: Turism. Finns här. Riksdagsbehandlingen finns här.

 

 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

 

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: måndag 24 maj 2021.