Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

* Nyheter

* Nyhetsarkiv

* Konterenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Aktuella nyheter:

Här redovisar vi rapporter som har producerats inom våra utvecklingsområden av andra aktörer. Tipsa oss gärna om intressanta artiklar och publikationer publicerade på svenska eller engelska.

Äldre nyheter - se Nyhetsarkivet.

För debattinlägg - se Fritidspolitisk arena.

2017:

Allmänt

Kultur:

Ds 2017:8. Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.

KB arbetar med en ny nationell bibliotkesstrategi. Läs delrapporter här

Civilsamhälle:

Timbro 

ETC, "Timbro-tidning pressar myndighet om statsbidrag - utsätts för smutskastning", ETC 29/3.

Riksdagsmän, EU:s dataskyddsförordning - ett hot mot civilsamhället. Dagens Samhälle 4/4.

Kommentarer till Spelutredningen. Läs här

Forum för idéburna organisationer, "MUCF pekar ut organisation som odemokratisk - utan bevis". Läs här.

Lagrådsremiss. Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftlser. Läs här.  

DN debatterar MUCF:s bidragspolitik med utgångspunkt från Sofie Löwenmarks analys. DN 17/5
MUCF svarar på kritiken 18/5

Vad händer med politiken för civilsamhället? Läs här.

Kristina Persson, Mats Svegfors, Sverker SörlinDe gamla partierna bromsar den nödvändiga förnyelsen. DN Debatt 3/10.

Idrott och fysisk aktivitet:

*   Sport & Affärer nr 3 2017 med bl.a. intervju med idrottsminister Annika Strandhäll samt en artikel av Hans-Erik Olson: Vem leder svensk idrott? Läs här

 

2016:

Allmänt

World Leisure Organisation - fritidssektorns international - inbjuder alla intresserade att delta i intressegrupper för att utveckla sektorn. Läs här.

Danska kulturministeriet delar ut 20,5 Dkk till forskning om kultur och idrott. Läs här.

*  Kulturutskottet, Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Läs här.

Budgetproposition nr 9. Folkhälsa, omsorg om äldre mm. Läs här

Budgetproposition nr 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid. Läs här. Innehåller budget även för civilsamhället, folkbildning och friluftsliv.

Budgetproposition nr 18. Samhällsplanering, hållbara stadsmiljöer mm. Läs här.

Budgetproposition nr 24. Näringsliv, turism mm. Läs här.

Kultur 

*   Regeringen föreslår en samlad kulturarvspolitik. Läs här om Lagrådsremissen.

*   Kulturutskottet, Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Läs här.

*   SOU 2016:69. En flexiblare kulturskola på egen grund. Läs här.

*   Riksdagen uttalar att kulturpolitiken borde ta till vara det positiva sambandet mellan kultur och hälsa. Läs här.

*   Myndigheten för kulturanalys, Kulturanalys 2016. Läs här.

*   SOM-Insitutet, Kulturvanor i Sverige 1987-2014. Läs här.

*   Kulturrådet har publicerat rapporten Kultur för alla - inget hinder.

Social hållbarhet - Grannskaps- och demokratiutveckling

*   Fastighetsägarna m.fl. har tagit fram en Handbok i medborgardriven stadsutveckling.

*   Demokratiutredningen har lagt sitt betänkande. Läs här

Folkbildning mm:

*   Riksdagen säger nej till motioner om folkbildning och spelfrågor (KrU8). Läs här

*   Utbildningsutskottets betänkande En stärkt yrkeshögskola

*   Statskontorets första utvärdering av folkbildningen. Delrapport.

Civilsamhälle - Föreningsliv  

*   Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier. Läs här

*   Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Läs här

*   Kulturutskottet, Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Läs här.

*   Civilsamhällsutredningen har kommit med sitt förslag - Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13.

*   Studieförbundet Vuxenskolan kritiserar Civilsamhällsutredningen - Medborgare är inte passiva konsumenter, ETC 29/8.

*   MUCF har publicerat skriften Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända.

Pigga pensionärer

*   Hemligheten bakom att åldras lyckligt. DN 25/10.

*   I många finska kommuner har man upptäckt att pigga pensionärer är en guldgruva. Därför är det gratis eller nästan gratis för pensionärer att simma och gympa i gymen. Läs Svenska Yles genomgång av priserna här? Hur ser det ut i din kommun? Skriv och berätta.

Ungdomsarbete

Utomnordiskt

*   EU:s ungdomspolitik.  Läs här. 

Idrott och fysisk aktivitet

*   Ny forskningsrapport visar att barnen bara ägnar 10-15 minuter av idrottslektionerna åt fysisk aktivitet. Läs här.

*   Proposition: Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Läs här.

*   Debattartikel: Molander, Män som hatar idrottskvinnor. DN 29/7.

*   Idraettens analysinstitut, Köpenhamn, Danskarnas motions- og idraettsvanor 2016

Utomnordiskt

*  EU:s idrottspolitik. Läs här.

Sport Industry Research Centre vid Sheffield Hallam University har publicerat rapporten Social Return on Investment in sport: A participation wide model for England.

Turism 

*   LO har publicerat en rapport om ojämlikheten när det gäller möjligheter till semester och turism. Läs här. Lyssna även på SR Ekots inslag den 29/7. 

Friluftsliv

*   Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar. Läs här

*   Dokumentation från Naturvårdsverkets Tankesmedja för friluftsliv 13-14 april 2016

Pigga pensionärer

Äldre som pluggar håller hjärnan igång. Studio Ett 23/11 2015.

Danmark. Själlands första senioridrottscenter öppnat. Läs här.

Idrott och fysisk aktivitet

*   RF, Strategi för idrott hela livet. Läs här.

Utomnordiskt

*   UK Government, Sporting Future: A New Strategy for an Active Nation

Friluftsliv

SNV:s återraportering till regeringen om bidraget till friluftslivet. Läs här.

Svenskt friluftslivs återrapportering av statsbidraget till friluftslivet. Läs här

 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

 

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: måndag 23 oktober 2017.