Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

* Nyheter

* Nyhetsarkiv

* Konterenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Nyhetsarkiv

Här lägger vi in äldre nyheter. Tipsa oss gärna om någon länk inte fungerar.

2014

Allmänt

*   Januari. Tristessens risker. UR-program. 

*   Januari. SKL har gjort en kartläggning över aktuell statistik inom kultur- och fritidsområdet. Läs här

*   April. Finland. Efter Vänsterförbundets utträde ur regeringen i slutet av mars har förre kultur-, idrotts- och ungdomsministern Paavo Arhinmäki ersatts med Pia Viitanen. Hon är socialdemokrat. Läs mer om henne här.

*   Juli. Annika Ström Melin. Positiv syn på semestern i hela EU. SvD 9/7

*   Oktober. Alice Bah Kuhnke (mp) blir ny kulturminister. Svd 3/10.

*   Oktober. Regeringsförklaringen.

*   Oktober. Regeringens (S+Mp) förslag till budget för Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid (Denna föll i riksdagen i december). 

*   November. Alliansen, Ett starkare Sverige. Motion 2014/15:3002. Det var den här motionen som röstades igenom i riksdagen under debaclet i december. Betänkande 2014/15:KrU1. Utgiftsomåde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU1. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU6. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid. Förnyad behandling (beroende framför allt på bråket kring kulturtidskrifterna).

Utomnordiskt

*   David Simpson, Promoting health and well-being through leisure.

*   Marily Oppezo - Daniel L Schwarz, "Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking", Journal of Experimental Psychology 2014. 

*   Canada. Vad gör en kanadensisk fritidschef? Här finns några av uppgifterna listade

*   World Leisure Organization har en kommission for Leisure Education. Här har man samlat ett 50-tal artiklar och referenser till arbeten inom kommissionens område. Läs här. 

*   Canada.  Canadian Parks and Recreation Association har publicerat rapporten Framework for Recreation in Canada. Pathway to Wellbeing.

*   Canada. Canadian Association for Leisure Studies. Our New Leisure Society. Abstracts from the 14th Canadian Congress on Leisure Research

*   UK. Leisure Media har i decennier varit det ledande medieföretaget inom den brittiska fritidssektorn som bl.a. publicerar den centrala tidskriften Leisure Management. Nu har företaget publicerat 2014 års upplaga av Leisure Handbook. Den finns att både läsa och ladda ner gratis från deras hemsida och beskriver bredden på den brittiska fritidssektorn. 

*   UK. Attraction Management 2014 issue 1.

*   UK. Attraction Management 2014 issue 2.

*   UK. Attraction Management 2014 issue 3.

*   UK. Attraction Management 2014 issue 4.

*   UK. Leisure Management 2014 issue 1

*   UK. Leisure Management 2014 issue 2

*   UK. Leisure Management 2014 issue 3

*   UK. Leisure Management 2014 issue 4

*   UK. Leisure Media med partners har publicerat 2014 års volym av Leisure Handbook.

*   USA. Abstracts från NRPA:s Leisure Research Symposium i Houston i oktober 2013 finns nu publicerade. Här finns också abstracts från symposierna 2012 och 2011. Läs här

Kultur 

*   Februari. Regeringen överför Kulturbryggan till Konstnärsnämnden och uppdrar åt denna att inrätta ett särskilt beslutande organ för Kulturbryggan . Läs här

*   Januari. Ny utredning skall se över museipolitiken. Läs direktiven här.

*   Mars. Timbro har publicerat rapporten Vad vill Alliansen med kulturpolitiken?

*   Mars. Nordisk Kulturpolitisk tidskrift nr 2013:2 har publicerats. 

*   Oktober. Alice Bah Kuhnke (mp) blir ny kulturminister. Svd 3/10.

*   Oktober. Regeringsförklaringen.

*   Oktober. Regeringens (S+Mp) förslag till budget för Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid (Denna föll i riksdagen i december). 

*   November. Alliansen, Ett starkare Sverige. Motion 2014/15:3002. Det var den här motionen som röstades igenom i riksdagen under debaclet i december. Betänkande 2014/15:KrU1. Utgiftsomåde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU1. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU6. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid. Förnyad behandling (beroende framför allt på bråket kring kulturtidskrifterna).

Utomnordiskt

*   Januari. Kanada. City of Toronto har publicerat So Much More: The Economic Impact of the Toronto Public Library on the City of Toronto.

*   Februari. UK Tankesmedjan Institute of Public Policy Research (IPPR) publicerade rapporten March of the modern makers: An industrial strategy for the creative industries.

Social hållbarhet - Grannskapsutveckling

*   Januari. Hans-Erik Olson, "Förvandla sovstäderna till levande grannskap", Dagens Arena 10/1.

Hälsa och välbefinnande

*   Januari. Den 1 januari öppnade den nya Folkhälsomyndigheten genom att Smittskydsinstitutet, delar av Socialstyrelsen samt Statens Folkhälsoinstitut lades samman. Den nya myndigheten nås på http://folkhalsomyndigheten.se/.

*   Januari. Elin Ekblom Bak visar i sin avhandling vid GIH att stillasittandet utgör stor hälsorisk. Läs mer

*   Oktober. Gabriel Wikström blir ny folkhälsominister.   

Folkbildning

*   Januari. Regeringen planerar en folkbildningsproposition. Folkbildninsrådet har däför arrangerat en hearing med folkbildningsminister Maria Arnholm. Lyssna här. 

*   Oktober. Alice Bah Kuhnke (mp) blir ny kulturminister. Svd 3/10.

*   Oktober. Regeringsförklaringen.

*   Oktober. Regeringens (S+Mp) förslag till budget för Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid (Denna föll i riksdagen i december). 

*   November. Alliansen, Ett starkare Sverige. Motion 2014/15:3002. Det var den här motionen som röstades igenom i riksdagen under debaclet i december. Betänkande 2014/15:KrU1. Utgiftsomåde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU1. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU6. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid. Förnyad behandling (beroende framför allt på bråket kring kulturtidskrifterna).

Civilsamhälle - Föreningsliv  

*   Januari. Danmark. Dansk Ungdoms Faellesråd har engagerat ett antal forskare som har skrivit boken Foreninger for Fremtiden. Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund. Läs boken här.

*   Oktober. Alice Bah Kuhnke (mp) blir ny kulturminister. Svd 3/10.

*   Oktober. Regeringsförklaringen.

*   Oktober. Regeringens (S+Mp) förslag till budget för Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid (Denna föll i riksdagen i december). 

*   November. Alliansen, Ett starkare Sverige. Motion 2014/15:3002. Det var den här motionen som röstades igenom i riksdagen under debaclet i december. Betänkande 2014/15:KrU1. Utgiftsomåde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU1. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU6. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid. Förnyad behandling (beroende framför allt på bråket kring kulturtidskrifterna).

Ungdomsarbete

*   Januari. Finland. Finnish Youth Research Network, Youth participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy.

*   Oktober. Aidia Hazialic (s) blir ny ungdomsminister

*   Oktober. Regeringsförklaringen.

*   Oktober. Regeringens (S+Mp) förslag till budget för Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid (Denna föll i riksdagen i december). 

*   November. Alliansen, Ett starkare Sverige. Motion 2014/15:3002. Det var den här motionen som röstades igenom i riksdagen under debaclet i december. Betänkande 2014/15:KrU1. Utgiftsomåde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU1. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU6. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid. Förnyad behandling (beroende framför allt på bråket kring kulturtidskrifterna).

Idrott och fysisk aktivitet

*   April. Danmark. Ny utredning om idrottens ekonomi och struktur. Läs här.

*   Oktober. Gabriel Wikström (s) blir ny idrottsminister.

*   Oktober. Regeringsförklaringen.

*   Oktober. Regeringens (S+Mp) förslag till budget för Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid (Denna föll i riksdagen i december). 

*   November. Alliansen, Ett starkare Sverige. Motion 2014/15:3002. Det var den här motionen som röstades igenom i riksdagen under debaclet i december. Betänkande 2014/15:KrU1. Utgiftsomåde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU1. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.

*   December. KrU6. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid. Förnyad behandling (beroende framför allt på bråket kring kulturtidskrifterna).

Utomnordiskt

*   Januari. Belgien. Ny studie från KU Leuven, What Brings People into the Soccer Stadium Part II?

2013

Allmänt

  Januari. Maria Arnholm efterträder Nyamko Sabuni som ny civilsamhälls-, folkbildnings- och ungdomsminister. Lyssna på presskonferenser här.

  Februari. Birgit Andersson, Fritidspedagogers yrkesutveckling tar olika vägar. Avhandling från Umeå.

*   Maj. Danmark. Kultur- og fritidsområdet inde i god udvikling. KL:s Kultur- og Fritidskonferense.

*   Maj. Danmark. Kommunen skal vaere parat til at give slip. KL:s Kultur- og Fritidskonferense.

*   Maj. Danmark. Kommunale fritidstilbud slår dörene op - dögnet rundt. KL:s Kultur- og Fritidskonferense.

*   Maj. Danmark. Plancher fra Kultur- og Fritidskonferencen 2013. KL:s Kultur- og Fritidskonferense.

*   Juni. Leif Lewin - Evelina Stadin, "Måltidens sociala funktion främjar demokratin", SvD 18/6

*   September. Regeringens proposition för 2014 Budgetområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid

*   Oktober. Norge. Kultur- og idrettsforskning vid Högskolen i Telemark ger ut bulletiner. Läs de senaste här.

*   Oktober. Lena Eskilsson är idéhistoriker i Uppsala universitet och har skrivit mycket om fritiden och dess betydelse. Här intervjuas hon om sin forskning

Utomnordiskt

*   Mars. UK. Regeringen har på grundval av sina fritidsvaneundersökningar publicerat studien Understanding the drivers, impact and value of engagement in culture and sport. Läs den här.

*   Mars. Kanada. Robert Stebbins, Homo Otiosus: Who is This Creature, Does it Exist, Should It Matter? Reflections No 32. Läs här

*   Juli. Kanada. Robert Stebbins, The Spaces of the Serious Pursuits: A Typology. Reflections No 33. Läs här

*   Illuminare: A Student Journal in Recreation, Parks and Leisure Studies publiceras regelbundet. Läs här.

*   Kanada. British Columbia Recreation and Park Association arrangerade 2012 fritidspolitisk konferens. Läs inläggen här.

*   September. Dataspel gör både ungdomar och äldre smartare. Läs mer i Nature.

*   September. UK. Brittiska regeringen har under flera år tillsammans med Arts Council England, English Heritage och Sport England genomfört fritidsvaneundersökningar för att belysa sektorns betydelse. Läs mer om programmet CASE (Culture and Sport Evidence) och Taking Part

*   September. Kanada. Kanada har tillsammans med Australien, Nya Zeeland och USA världens mest professionaliserade fritidssektorer, som bygger på en teoretisk förståelse av människors och samhällets behov av aktiva medborgare. Den kanadensiska fritidssektorn har under de senaste åren målmedvetet arbetat för att utarbeta en National Recreation Framework som omfattar fysiska, kreativa och sociala aktiviteter. Läs om arbetet här

*   November. Kanada. Robbert Stebbins, Leisure Studies and the Study of Play: Differences or Similarities. Reflections No 34. Läs här

Kultur

*   Januari. Nytt EU-program: Kreativa Europa för den kulturella och kreativa sektorn 2014-2020.

  Januari. Norden. Nordisk kulturpolitisk tidskrift 2002:2 är utgiven.

*   Danmark. Kulturministeriet, Medborgercentre. Et fremtidigt bibliotekskoncept.

*   Norden. Den utmanande diskussionen. Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden

*   Norden. Nordisk kulturpolitisk tidskrift 2013:1.

  Februari. SKL, Dokumentation Kultur kan göra skillnad, Bräcke 7-8 februari 2013.

  Februari. Nordiska ministerrådet har tagit presenterat Sektorprogram Kultur och medier

  Mars. Regeringen har lagt proposition om Kulturmiljöns mångfald.

  Mars. Kulturutskottet har presenterat betänkande om Kultur för alla

  Mars. Kulturutskottet har presenterat betänkande om Kultur och fritid för barn och unga

  April. Regeringen presenterar proposition om Ny bibliotekslag.

*   Maj. Danmark. Selvbetjente biblioteker strömmer frem.

*   Maj. Norden. Culture and Sustainable Development in the Baltic Sea Region

*   Juni. Regeringens uppdrag till Statens kulturråd att genomföra läsfrämjande verksamhet för pojkar och flickor i samarbete med idrottsrörelsen

*   Juni. SOM-institutet har publicerat sin rapport 2013 Vägskäl som innehåller flera artiklar om kulturfrågor:
Rudolf Antoni - Charlotta Mellander,  "Stadens kultur och tillväxt",
Daniel Brodén, "Arbetarklass och kulturvanor i historisk kontras",
Sören Holmberg - Lennart Weibull - Mattias Gunnarsson, "Må bättre av kultur - en personlighetsfråga"?,
Lars Höglund, "Biblioteksvanor och attityder".

*   Juni. Danmark. Kulturministeriet. Kommuner skal konkurrere på laeselyst.

*   Juli. Myndigheten för kulturanalys, Sverige behöver en ny kulturvanestatistik.

*   Juli. Popkollos (för flickor) kamp ger resultat. DN 11/7.

*   Augusti. Danmark. Fra stötte til investering - hvem skal nu betale?

*   September. Regeringens budgetproposition för kultur 2014 Budgetområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid

*   September. SOU 2013/14:3. Läsa för livet. 

*   September. Regeringens kulturbudget i sammanfattning.

*   September. Danmark. Kulturministeriet uddeler 10,9 millioner til forskning på kulturområdet.

*   Oktober. Regeringen har gett Kulturanalys att utvärdera de särskilda jämställdhetssatsningarna på kulturområdet. Läs här.

*   Oktober. SKL. Dokumentation från Öppet fourm på Kulturkonferensen 2013. Läs här. You Tube. Titta och lyssna på inslagen här.

*   Oktober. Danmark. "Innovative mennesker har haft en kreativ barndom", Videnskab.dk 28/10.

*   November. Regeringen har gett Kulturbryggan tilläggsdirektiv.

*   November, Kulturanalys, Samverkan ligger i tiden - en intervjustudie om kultursamverkansmodellen. Läs rapporten här.

*   November. Kulturanalys, Vilken roll spelar näringslivet för kulturlivet? Läs rapporten här.

*   December. Kulturanalys, Vem besöker de centrala museerna? Läs rapporten här.

*   December. Kulturanalys, Skapande skola - en första utvärdering. Läs rapporten här.

*   December. Kungliga biblioteket presenterar sin Biblioteksplan 2.0. Läs planen här.

Utomnordiskt

*   Januari. UK. Arts Council har tagit fram två studier om bibliotekens utveckling
Communities libraries. Learning from experience: guiding principles for local authorities.
Communities libraries. 10 case studies.

*   Kanada. The Contribution of the Arts and Culture to the National Economy

*   Mars. UK. Regeringen har på grundval av sina fritidsvaneundersökningar publicerat studien Understanding the drivers, impact and value of engagement in culture and sport. Läs den här.

  Högskolan i nederländska Breda startar hösten 2013 dels en Bachelorutbildning i International Leisure Studies, dels både en förberedande Master- och en riktig Masterutbildning i Leisure Studies. Undervisningsspråket är på alla engelska. Läs mer här.

*   Maj. USA. Centre for Economic and Policy Research, No-Vacation Nation Revisited.

*   Juli. Brittiska regeringen har tagit fram en studie kring Cultural Education.

*   December. Danmark. Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark har givit ut ett nytt nummer av kultur.dk, som handlar om Det frivillige kulturelle foreningsnetvaerk. Läs här.

*   September. UK. Brittiska regeringen har under flera år tillsammans med Arts Council England, English Heritage och Sport England genomfört fritidsvaneundersökningar för att belysa sektorns betydelse. Läs mer om programmet CASE (Culture and Sport Evidence) och Taking Part

Social hållbarhet och demokratiutveckling

  Januari. Framtidskommissionen presenterar Joakim Ekmans rapport Framtiden och samhällets grundläggande värden. Läs den här.

  Februari. Regeringens Framtidskommission presenterar delbetänkande Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa

  Mars. Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet har publicerat rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling.   

  September. Regeringens proposition om bl.a. urbant utvecklingsarbete i Budgetområde 13. Integration och jämställdhet.

*   Oktober. Forskningsprojektet Mellanplats vid Chalmers och Göteborgs universitet har slutredovisats i boken Framtiden är redan här. Den kan laddas ner här.

Hälsa och välbefinnande

  Januari. Wilhelm Kardemark, När livet tar rätt form: Om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-13 och 2009. Avhandling från Göteborg.

  Mars. Regeringen presenterar propositionen En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

  Maj. "Snälla människor får bättre hälsa", DN 10/5.

  September. Regeringens budgetproposition om folkhälsa. Budgetområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

*   September. Boverket har publicerat studien Planera för förelse! Så kan den byggda miljön stimulera till fysisk aktivitet i vardagen. Läs här

*   September. Danmark. Fysisk aktivitet i fritiden forlaenger livet - uanset hvilket job du har, visar en studie från Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljö. Läs mer.

*   November. Svensk förening för folkhälsoarbete har utsett Åre till årets folkhälsokommun, som därmed erövrade Den Gyllene Moroten. Läs mer

Folkbildning

  Mars. Folkbildningsrådet, Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse

*   Mars. Mimer, Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimerbladet mars 2013.

*   Mimer. Folkbildning - samtidig eller tidlös? Om innebörder över tid.

  April. Folkbildningsrådet presenterar det folkbildningspolitiska dokumentet Vägval & Vilja.   

*   April. Danmark. Nytt Videncenter for Folkeoplysning inrättas vid Idrættens analyseinstitut.

*   Juni. Folkbildningsrådet har publicerat årsskriften Folkbildning 2013.

*   September. Regeringens budgetproposition för folkbildning 2014 Budgetområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid

Civilsamhälle och föreningsliv

  Januari. Kurage. Tidskrift för det civila samhället, nr 7 är publicerad.

  Februari, Ungdomsstyrelsen, Partsammansatt forum 2012. Dialog med det civila samhället.

  April. Regeringens lagrådsremiss om Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor.

  April. "Medlemmarna flyr partierna - 57 procent borta på 20 år", Dagens Samhälle 17/4.

  Maj. Ungdomsstyrelsen, Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar. En uppföljning med ideella föreningar i fokus. Läs här

*   Juli. Regeringen, En ny ungdomspolitik. Remiss.

*   Juli. Danmark. Kulturministeriet, Danmark har fået nyt frivillighedscharter.

*   Juli. Danmark. Kulturelle Samråd i Danmark, Charter for sampil mellem den frvillige verden og det offentlige.

*   Juli. Ungdomsstyrelsen, Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar. En uppföljning med ideella föreningar i fokus.

*   September. Regeringens budgetproposition för det civila samhället 2014 Budgetområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid

*   November. Norge. Institutt for samfunnsforskning i Oslo har fått i uppdrag att leda ett tre-årigt europeiskt forskningsprogram kring Third Sector Impact. Ytterligare 13 universitet i Europa ingår i projektet. Sverige deltar inte. Läs mer.  

Pigga pensionärer - aktivt åldrande

*   April. Sahlgrenska sjukhuset, Helena Hörder vid visar i sin forskning att 75-åringar vill bli sedda och känna sig betydelsefulla. Läs mer

*   April. Äldrecentrum. Anita Karp - Sven Erik Wånell,  Gemenskap ger hälsa - om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Läs här.

*   Oktober. Danmark. Paedager er vitaminer for aeldre. Läs här.

*   November. Kulturrådet redovisar sina anslag till Kultur för äldre. Läs här

Ungdomsarbete

  Januari. Konferens, Sociala investeringar, tidiga insatser. Web-dokumentation.

  Januari. Finland. Fyra artiklar om ungdomsarbete i Finland har publicerats av yrkeshögskolan HUMAK i Helsingfors: 
Sari Höylä, Youth work in Finland. HUMAK 2012:4. 
Erja Anttonen, Visible to Oneself and Others - A Youth Work Perspective to Art and Cultural Education, HUMAK 2012:5. 
Päivi Timonen, Using Social Media in Youth Work Communications. HUMAK 2012:6. 
Eeva Sinisalo-Juha -  Päivi Timonen, Definition and Theory of Web-based Youth Work. HUMAK 2012:7.

  Januari. Norge. Kommunala ungdomsundersökningar samlas i Ungdata, som blir allt större.

  Januari. Danmark. Roskilde årets ungdomskommun.

  Februari, Ungdomsstyrelsen, Partsammansatt forum 2012. Dialog med det civila samhället.

  Februari. Norge. Nytt NOVA-projekt om ungdom och politiskt engagemang.

  Mars. Norden. Rapport från den nordiska konferensen "Unge utenfor" i oktober i fjol finns att läsa.

  Mars. Norge. Att utsättas för mobbning ökar risken för att utveckla dataspelsproblem. Ny bok från NOVA visar detta: Pengespill og dataspill - Endringer over to år blant ungdommer i Norge.   

  April. Ungdomsstyrelsen, Ungdom och ungdomspolitik - ett svenskt perspektiv.

  April. Ungdomsstyrelsen, Evenemang som gör skillnad.

  April. Ungdomsstyrelsen, Unga och våld. En analys av maskulinitet och förebyggande verksamhet. Läs här

  April. Bjurström, Erling, Fritidens rum. Ungdomsstyrelsen 2013. Läs här

  April. Ungdomsstyrelsen, Temporära organisationer för permanenta problem. Om implementering av samverkansprojekt för unga som står långt från arbetsmarknaden. Läs här.

*   Maj. Ungdomsstyrelsen, Alice Bah Kunhke ny generaldirektör 1 september.

  Maj. Ungdomsstyrelsen har gett ut rapporten Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar. En uppföljning med ideella föreningar i fokus. Läs här

*   Maj. Norge. Nytt nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning

*   Maj. Norge. Rekordvår for Ungdata.

*   Juni. Ungdomsstyrelsen, Ung idag 2013. En beskrivning av ungdomars villkor.

  Juni. Ungdomsstyrelsen, Resultat och effekter 2013. Återraportering av statsbidrag till ideella organisationer. Läs här

*   Juli. Svenska E-sportföreningen m.fl., "Gammaldags kontrollregler hotar ungdomars fritid och mötesplatser", AB 17/7.

  Juli. Ungdomsstyrelsen i samband med europeiska organisationer, Youth in Action project on the level of competences. A study on the effects of participation. Läs här.

*   Augusti. Norge. Ny bok, Ung, voksen og utenfor.

*   September. Regeringens budgetproposition för ungdomspolitiken 2014 Budgetområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid

*   Oktober. Ungdomsstyrelsen. Hur är läget? Konsekvenserna av den nya förordningen för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Läs här.

*   November. Är det farligt att spela dataspel? SR Minnen har samlat några ljudklipp från 1980 och framåt där folk har förfasat sig över olika ungdomskulturella fenomen. Lyssna här

*   November. Ungdomsstyrelsen. Fokus 13 - unga och jämställdhet. Läs här.

*   November. Ungdomsstyrelsen, Unga med attityd 2013. Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie. Läs här.

*   November. Norge. Ungdata. Nasjonale resultater 2010-2012.  

Utomnordiskt

*   April. EU. Rådets slutsatser om det högkvalitativa ungdomsarbetets bidrag till ungdomars utveckling, välbefinnande och sociala integration.

*   Maj. EU. Maximera ungdomspolitikens potential att bidra till målen i Europa 2020-strategin.

*   Maj. UK. Univ. of Loughborough, Ph.D. Programme - Youth Citizenship, Sport and Community Development - startar oktober 2013.

Idrott och fysisk aktivitet

  Januari. Folkhälsoinstitutet har publicerat en rad faktablad om problemspelandet. Läs här.

  Januari. Norge, Ørnulf Seippel - Dawit Abebe - Åse Strandbu, Å trene, trener har trent? Nova rapport 10/12.

  Februari. "Staden lockar till fysisk aktivitet", DN 6/2.

  Mars. Björn Eriksson presenterar utredningen SOU 2013:19. Mer glädje för pengarna. Läs hans sammanfattning "Kriminell infiltration ökar inom idrottsrörelsen", DN 21/3.

  April. Norge. Håkon Lorentzen, Utdanning og kompetanse i idretten.

  Maj. Nytt regeringsuppdrag: Tillståndsregler för kampsportsmatcher ska analyseras. 2/5.

  Maj. "Var trejde huligan dömd för narkotikabrott", DN 4/5.

  Maj. Ds 2013:24. Ersättning för polisbevakning. Läs även Bo Svensson, "Idrottsbolagens kostnader för polisbevakning halveras", DN 7/5. Läs även "Idrottsbolagens kostnader för polisbevaktning halveras", DN 7/5.

*   Maj. Anders Lundqvist, "De ekonomiska tumskruvarna dras åt - då ritas fotbollskartan om", DN 25/5.

*   Maj. Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefers Förening - Paul Sjöblom, Regionala idrottsanläggningar - Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län

*   Juni. Danmark. Lokale og Anlægsfonden, Nedgang i antallet af traditionelle idrætsfaciliteter.

*   Juni. Danmark. Mere idræt og motion i kommunerne.

*   Juli. Jonny Hjelm, "Kvinnor och fotboll - en historia av förtryck", SvD 7/7.

*   Juli. Åsa Lindeborg, "Damerna tar bollen", AB 10/7.

*   Juli. SvD, "Varannan tonårstjej lämnar fotbollen", SvD 16/7

*   Augusti. Sveriges Radio, Systematisk dopning i Västtyskland.

*   Augusti. Norge. Aktive unge bliver lykkeligere voksne

*   Augusti. Danmark. Putin vinder på dansk OL-boykot.

*   September. Regeringens idrottspolitiska proposition för 2014 Budgetområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid

*   September. Lena Adelsohn Liljeroth - Beatrice Ask, Arrangörer ska inte betala polisinsatser.

*   September. Sveriges Radio, Den segregerade idrotten.

Utomnordiskt

*   Januari. Belgien. Policy in Sports & Physical Activity Research Group vid universitetet i Leuven, har publicerat Sport for Development and Peace. The Role of the International Olympic Committee.  

*   Juni. UK, The Guardian, "Fewer adult playing sport since London Olympics".

*   Juli. UK. Sport England, Economic value of sport in England.

*   Juli. UK. Sport England, The Benefits of Sport and Health.

*   September. Belgien. Ny studie från KU Leuven, What Brings People into the Soccer Stadium Part I?

*   September. UK. Brittiska regeringen har under flera år tillsammans med Arts Council England, English Heritage och Sport England genomfört fritidsvaneundersökningar för att belysa sektorns betydelse. Läs mer om programmet CASE (Culture and Sport Evidence) och Taking Part

Turism

  Januari. Josefin Holmström, "Ekoturisterna som går dit inga kartor når", SvD 19/1.

  Mars. Nordiska ministerrådet, Hållbar och innovativ turismutveckling.

  Mars. Turistnäringens utvecklingscenter, Turistnäringens Trendanalys 2013

  April. Mittuniversitetet, Ökad turism i ABBA:s fotspår.

  Maj. Statens väg- och transportforskningsinstitut, Hållbara turistresor inom Sverige. Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss.

  September. Regeringens turistpolitiska budgetproposition för 2014 Budgetområde 24 - Näringsliv.

Friluftsliv

*   Februari. Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram. Slutrapport. Friluftsliv i förändring.

  April. Jordbruksverket - Havsvattenmyndigheten, Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020.

*   Maj. Framtidens utomhusupplevelser, En rapport om hur ute blir inne.

*   Juli. Leif Denneberg - Björn Risinger, "Fördubblad fisketurism skapar nya jobb i Sverige", Södermanlands Nyheter 20/7.

*   September. Regeringens friluftspolitiska proposition för 2014 Budgetområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utomnordiskt

*   Maj. UK, National Parks England, Valuing England´s National Parks.

*   Kanada. Toronto, Parks Plan 2013-2017. 

Fritid och kreativitet på jobbet:

  April. Utredningen Åtgärder för ett längre arbetsliv presenteras.

*   Töres Theorell, Vantrivsel på jobbet kan leda till hjärtinfarkt

*   September. Regeringens budgetförslag för Budgetområde 14 - Arbetsliv och arbetsmarknad.

Utomnordiskt

*   Augusti. USA, CNN, "Say 'no' to extreme work culture", CNN 26/8.

*   Augusti. USA, Kansas State University, "Well-being not a priority for workaholics".

*   Augusti. UK, Teena Clouston, "Culture of overwork overshadows better, more balanced lives", The Conversation 29/8.

2012

Allmänt

*   Mars. Veckans Affärer, Kreativitet är det nya stålet.

*   Maj. "Från Fia till datorspel. Spelen är revolutionerande för vår utveckling". DN 15/5

*   Juli. SCB har under 2010 gjort en tidsanvändningsundersökning, som publicerades i somras. Boken Nu för tiden finns här. Tabellerna som ligger till grund för boken finns här.

*   September. Regeringens förslag till statsbudget för 2013 finns här

*   Oktober. FAS, "Var aktiv på alla sätt - så minskar du risken för demens", FAS 1/10.

*   November. "How Vikings killed time", Science Nordic 19/11.

  December. Göteborgs universitet, Centrum för konsumtionsvetenskap, Konsumtionsrapporten 2012 - Kan lycka köpas för pengar? 

*   December. Kulturutskottets betänkande över Regeringens budgetproposition Utgiftsområde 17. Kultur, media, trosuppfattningar och fritid antogs av riksdagen. Läs betänkandet här.

*   Danmark. Kulturministeriet har publicerat Danskernes Kulturvaner 2012.

*   Norge. Kultur- og idrettsforskning vid Högskolen i Telemark ger ut bulletiner. Läs de senaste här.

*   Ljus i vintermörkret: Är du trött, stressad eller deppig? Eller har du fått för dig att det bara är barn som leker? Eller att lekens motsats är allvaret? Ja då skall du titta på den här videon. Efteråt kommer livet att framstå som ljusare! Och framtidens framgångar ligger utstakade! På köpet får du en föreläsning om fritidsperspektivets innehåll. Pigga upp dig här!  

*  UK. Brittiska fritidsvetenskapens Grand Old Man Stanley Perker avled i juni 2012. Läs Ken Roberts och Alan Tomlinsons nekrolog i World Leisure Journal från november 2012.

*   UK. Department for Culture Media and Sport publicerar regelbundet statistik över britternas fritidsvanor. Läs här.

*   USA. Peter Coy, "America´s Leisure Gap", Bloomberg Businessweek 19/7. Läs här.

*   USA. Bureau of Labor Statistics har publicerat statistik över amerikanernas arbets- och fritidsliv. Läs här.

*   USA. Tim Kreider, "The ´Busy´ Trap", The New York Times 30/6. Läs här.

*   USA. Robert Skidelsky - Edward Skidelsky, "In Praise of Leisure", The Chronicle Review 18/6. Läs här.

Kultur

*   Januari. Sveriges kulturråds nyhetsbrev för januari. Läs här.

*   Januari. Regeringen har publicerat en broschyr om de kulturpolitiska målen. Läs Tid för kultur här. 

*   Mars. Utredningen Att angöra en kulturbrygga har publicerats.

*   Mars. Riksdagens Kulturutskott har kommit med förslag om barns och ungas kultur. Läs här

*   Mars. Riksdagens kulturutskott har behandlat kulturfrågor. Läs här.

*   Maj. Sveriges kulturråds nyhetsbrev för maj. Läs här.

*   Maj. SKL arrangerade en konferens om Kulturens roll i stadsutvecklingen. Bidragen har publicerats. Läs här.

*   Maj. Förslag till ny bibliotekslag har presenterats. Läs mer.

*   Maj. Statens medieråd har givit ut studien Det unga internet - om bibliotek och mediekunnighet.

*   Juni. Clas Barkman, "Kulturen gjorde omstritt intåg i OS 1912", DN 1/6.

*   Juni. Nordiska Ministerrådet har publicerat rapporten Den utmanade diskussionen - Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden. Läs här.

*   September. Litteraturutredningen har publicerat betänkandet Läsandets kultur.

*   September. Myndigheten för Kulturanalys lämnar rapporten Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik.

*   September. Norden. Den utmanande diskussionen. Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden.

*   Oktober. Myndigheten för Kulturanalys har publicerat rapporten Ideellt arbete inom kultursektorn.

*   Oktober. Regeringens framtidskommission har publicerat sin första rapport - Är framtiden kulturens re-nässans?

*   Oktober. SKL har publicerat rapporten Under konstruktion — Effekter av kultursamverkansmodellen 2010 - 2012.

*   Oktober. Regionerna har under 2011 och 2012 producerat regionala kulturplaner. SKL har publicerat länkar till alla. Läs här

*   Norden. Nordisk kulturpolitisk tidskrift ges numer ut som pdf-tidskrift. Läs nr 1-2012 här.

*   Norge. Telemarksforskning har publicerat en rapport av Per Mangset, Demokratisering av kulturen? Om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse.

*   Norge. Regeringen har givit ut rapporten En kunskapsbaseret kulturpolitikk. Läs här.

*   Kanada. Robert Stebbins, Leisure´s Growing Importance as a Research Area in Library and Information Science. Reflections No 30. Läs här.

*   Kanada. Robert Stebbins, Literature and Music as Serious Pursuits in the Arab-Iranian Middle East and North Africa. Reflections no 31. Läs här.

Social hållbarhet och demokratiutveckling

*   April. Hans-Erik Olson, Generationsövergripande mötesplatser frigör medborgarkraften. Exemplet Berlin. Om grannskapscentra i Berlin.

*   April. SKL har givit ut Medborgardialog för unga. Läs här.

*   April. Li Bennich-Björkman, "Politisk filosof visar oss dolda strukturer", SvD 19/4.

*   November. Boverket har haft regeringens uppdrag att ta fram en Vision för Sverige 2025. Uppdraget är redovisat dels som en webb-sida, dels som en rapport. Läs här.

*   Kanada. Hur en sunkig fritidsgård ser ut, vet nog alla. Men hur bör ett ett grannskapscentrum se ut för att främja social hållbarhet och grannskapets livsmakt? Det har arkitekten Darryl Condon undersökt och presenterat i dokumentet Community Centred Design.

*   UK Marc Stears, "The real deal: learning to love everyday democracy", Ippr 1/8.

Hälsa och välbefinnande

*   Juni. Regeringsskrivelse: En folkhälsopolitik med människan i centrum. Läs här.

*   November. Utredningen om en mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet presenteras. Läs här.

Folkbildning

*   Februari. Riksdagens kulturutskott har behandlat folkbildningsfrågor. Läs här

*   Februari. Äldre böcker om folkbildning som nu finns på nätet:
Petros Gougoulakis, Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska! En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla
Folkbildning - samtidig eller tidlös?: Om innebörder över tid. Ann-Marie Laginder - Inger Landström (red.), Mimer 2005. 
Sökvägar till folkbildningens historia: Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950). Ann-Marie Laginder (red.). Mimer 2007.

*   Oktober. Utredningen Folkbildningens samhällsvärden - en ny modell för statlig utvärdering har lagts fram.

*   Oktober. SKL har publicerat rapporten SKL och folkbildningen

*   Kanada. Robert Stebbins, Self-Directed Learning as a Foundation for Complex Leisure. Läs här

Civilsamhälle och föreningsliv

*   Maj. Riksdagen, Interpellationsdebatt om EU och moms för ideell sektor.

*   Maj. Ungdomsstyrelsens rapport Dialog om det civila samhällets villkor

*   Juni. Erik Amnå, När staten skall förnya civilsamhället. Arvsfondens bidrag till föreningslivet. Läs här. 

*   Juni. Ungdomsstyrelsens konferens Forum för det civila samhället 2012 finns redovisad på nät. Lyssna och titta här

*   Oktober. Framtidskommissionen publicerar Tobias Hardings studie Framtidens civilsamhälle.

*   Norge. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har under 2012 publicerat fyra  nya rapporter:
Trygve Gulbrandsen, Tilpasninger till endringer i ökonomiske rammevilkår. Om ekonomiska förändringar hos fyra norska föreningar.
Per Selle - Kristin Strömsnes, Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?
Karl Henrik Sivesind, Pengeströmmer i frivillig sektor. Befolkningens gaver og lokallagenes ökonomi.
Bernard Enjolras - kari Steen-Johnsen - Guro Ødegård (red.), Deltagelse i frivllige organisasjoner

Pigga pensionärer och det goda åldrandet

*   Oktober. FAS, "Smarta, lyckliga och friska 70-åringar". FAS 1/10.

*   UK. Young Foundation har publicerat rapporten One Hundred Not Out: Resilience and active ageing.

Ungdomsarbete

*   Mars. Riksdagens Kulturutskott har kommit med förslag om barns och ungas kultur. Läs här.

*   April. LSU har gett ut skriften Med vilket syfte? – En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering.

*   April. Ungdomsstyrelsens rapport Från stat till kommun. En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997-2011 och en strategi för framtida insatser.

*   April. Ungdomstyrelsens rapport Vägar till engagemang.

*   April. SKL har givit ut Medborgardialog för unga. Läs här.

*   Juni. Ungdomsstyrelsen har publicerat rapporten Ung idag 2012.

*   Juni. Nordiska Ministerrådet har publicerat Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer.

*   December. Rebecka Prentell (Sverok) och Tjia Torpe (Studiefrämjandet), "Sluta motarbeta spelkulturen", SvD 24/12.

*   Danmark. Kommunförbundet har hållit konferens om fritidstillbudet för 6-17 åringar. Läs inläggen här

*   Norge. Nytt nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning kom ut i april.

*   UK. Young Foundation, Move it. Increasing young people’s participation in sport.

*   Kanada. Sascatchewan Parks and Recreation Ass. har publicerat After-School Time Period Report.

Idrott och fysisk aktivitet

*   Februari. Centrum för Idrottsforskning, För framtids segrar. En analys av det svenska elitidrottssystemet

*   April. SOU 2012:23. Mindre våld för pengarna.

*   Maj. Riksdagen har beslutat om Radio- och TV-frågor bl.a. om hela svenska folket skall kunna se viktigare sportsändningar i TV. Läs här.

*   Augusti. Folkhälsoinstitutet, Spel om pengar och spelproblem i Sverige.

*   Juni. Centrum för Idrottsforskning, Statens stöd till idrotten. Utvärdering av statens idrottspolitik.

*   Juni. Riksrevisionen, Staten på spelmarknaden - når man målen?

*   Juni. Clas Barkman, "Kulturen gjorde omstritt intåg i OS 1912", DN 1/6.

*   Oktober. Sport & Affärer har rankat Sveriges bästa idrottskommuner.

*   Danmark. Kulturministeriet har publicerat rapporten Idræt i udsatte boligområder

*   Danmark. Idraettens Analyseinstitut har publicerat World Stadium Index. Stadiums built for major sporting events - bright future or future burden.

*   Danmark. Regeringen har tillsatt Kommissorium for udredningen af idraettens ökonomi og struktur i Danmark. 

*   European Association for Sport Management arrangerade i september en konferens i danska Aalborg. Book of Abstracts har nu publicerats.

*   Kanada. Regeringen har publicerat Canadian Sport Policy 2012. Läs här.

*   UK. Sport England har undersökt engelsmännens idrottsvanor i Adult Participation in Sport and Active Recreation.

*   UK. Young Foundation, Move it. Increasing young people’s participation in sport.

*   UK. Sport and the Big Society. I december 2011 arrangerade Political Science Associations Sport and Politics Study Group ett seminarium på detta tema. Nu har en redovisning publicerats. Läs här.

*   UK. Regeringen vill att 4000 nya "Community Sports Clubs" skall bildas för att stimulera barn och unga till fysisk aktivitet. Läs här

*   UK. DCMS har publicerat Creating a sporting habit for life. A new youth sport strategy

Turism

*   Februari. Regeringen har tagit fram ett nytt program för turismpolitik. Läs mer.

*   Maj. Landsbygds- och Näringsdepartementen har gett ut en skrift om turismen som tillväxtnäring. Läs här

*   Maj. Nordiska Ministerrådet. Inspirationskatalog. Gode eksempler på baeredygtig og innovativ turismeudvikling i nordisk yderområder.

  December. Göteborgs universitet, Centrum för konsumtionsvetenskap, Konsumtionsrapporten 2012 - Kan lycka köpas för pengar? Om turism. 

Friluftsliv 

*   Februari. Klas Sandell - Marie Stenseke - Peter Fredman, "Allemansrätten måste verklighetsanpassas". GP 12/2.

*   Mars. Naturvårdsverket har lagt fram förslag till mål för frilufslivspolitiken. Läs här.

*   Maj. Riksdagen, Interpellationsdebatt om friluftslivets framtid

*   Augusti. Från konferensen Outdoor Recreation in Change den 21-24 augusti finns nu material redovisat .

*   December. Regeringen har sänt en skrivelse om Mål för friluftslivspolitiken till riksdagen,. Läs här.

*   December. Gabriel Bladh, Det svenska friluftslivets geografi. Friluftsliv i förändring.

Fritid och kreativitet på jobbet

*   Maj. USA. Bureau of Labor Statistics har publicerat statistik över amerikanernas arbets- och fritidsliv. Läs här.

*   Juli. USA. Peter Coy, "America´s Leisure Gap", Bloomberg Businessweek 19/7. Läs här.

2011

December

*  Den 14/12 beslöt riksdagen om budgeten för 2012 inom område 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Läs Kulturutskottets betänkande och riksdagsdebatten här.

*   Utbildningsdepartementet har publicerat ett nytt Nyhetsbrev om det civila samhället. Läs här.

*   Jaha, så du tänker bygga en arena? Och vem skall betala? Det är två frågor som har diskuterats livligt i många kommuner under hösten. Tidskriften Sport & Affärer arrangerade i oktober en konferens på temat (läs mer om den här). Nu har föreläsaren Sven-Åke Wikers publicerat en enkel handbok för alla hugade kommunalpolitiker att lära sig av. Läs mer

*   Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att kartlägga kommunernas insatser för barn och ungdomar i riskzonen. Läs kartläggningarna 2010 och 2011.

*   Ungdomsstyrelsen har gett ut en enkel skrift om metoder i öppen verksamhet. Ladda ner den här.

*   GIH och Centrum för Idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att utvärdera statens stöd till idrotten. Läs här.

*   Fritidshem - vad är det för något? Portalen för svensk forskningsinformation har tillsammans med Skolverket presenterat en sammanfattning av forskningen. Läs här.

*   Kanada. Hösten 2011 arrangerade den kanadensiska fritidssektorn 2011 National Recreation Summit. Konferensen Proceedings Report finns nu publicerad. Läs här. Konferensen har också resulterat i ett framtidsdokument - Summit Synopsis - som är värd att reflektera över även i Sverige. Läs här

*   USA. 2011 publicerade American Ass. for Physical Activity and Recreation ett posisions papper - Leisure Education in the Schools: Promoting Healthy Lifestyles for All Children and Youth. Läs det här.

November 

*   Svenskt Friluftsliv har samlat alla bidrag från konferensen Friluftsforskning 2011. Läs här

*   Den 21 november arrangerade SKL en utbildningsdag för politiker inom Kultur och Fritid. Några av inläggen  finns att läsa här.

*   Sveriges kulturråds nyhetsbrev för november. Läs här.

*   UK Third Sector Research Centre har publicerat The role of grassroots arts activities in communities: a scoping study. Läs här. Centret har också publicerat Growing the Grassroots: the contribution of the amateur arts to communities. Läs här.

Oktober

*   Timbro har granskat kommunala kultursatsningar. Läs rapporten Noll koll här. 

September

*   Regeringens budget Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2012. 

*   SNV. Allemansrätten och dess framtid

*   Danmark. Kulturministeriet har publicerat en inspirationskatalog över barns och ungdomars fysiska aktivitet. Läs här.

*   Danmark. Kulturministeriet har publicerat två volymer på temat Idræt for alle: Baggrund og analyse samt Konklusioner og forslag.

*   UK. Fotboll som big business känner vi alla till, men hur många har hört talas om gräsrotsfotboll? Den praktiseras med stor entusiasm längs T-banelinjen 17 söder om staden. Läs och lär

  UK. Regeringen har antagit en Tourism Strategy.

 

UNESCO har publicerat en utvärdering av två projekt “Strengthening the contribution of culture to sustainable developmentoch Demonstrating the importance of exchange and dialogue among cultures to social cohesion and reconciliation in order to develop a culture of peace. Läs mer.

2010

Nyhetsbrev. Nytt Nyhetsbrev är publicerat. Läs mer.

Ny bok. Vi har publicerat en ny uppdaterad utgåva - den 5:e - av Fri tid eller fritid? Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Boken bygger på forskningsresultat, men är populärt skriven för att kunna användas i grundläggande utbildningar inom sektorn samt av politiker, som vill ha perspektiv på sitt arbete. Boken är utmärkt som grund för fritidspolitiska kampanjer i den pågående valrörelsen. Läs mer.

Ny adress. Efter fem år i Täby flyttade vi den 1 augusti in i Birkagårdens lokaler i Stockholm. Där finns även Fritidsforum. Ny postadress är Karlbergsvägen 86 B, 113 35 Stockholm. Telefoner och e-postadresser ändras inte.

Nyhetsbrev nr 1- 2010 är distribuerad.

Hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle bygger på tre pelare: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. De två första diskuteras ofta och ingående, medan den sociala närmast lämnas åt sitt öde. Det är ett allvarligt misstag eftersom ett hållbart samhälle förutsätter aktiva medborgare. Det har visat sig inte minst i de förorter där bilar och soptunnor har brunnit.

Fritidsvetarna har tagit fram en PM - Social hållbarhet, där den internationella forskningen kring begreppet presenteras. PM:n får också praktiska konsekvenser. Kultur och fritidssektorn inkl. föreningslivet är centrala aktörer i byggandet av det hållbara samhället. Vi söker nu kommuner som är intresserade av att bygga upp hållbara samhällen.

Vi erbjuder även inspirationsföreläsningar på temat Social hållbarhet - räcker det inte med sopsortering? och Grannskapscentra - en nödvändig förutsättning för socialt hållbara samhällen. Läs mer på Hållbar närmiljö.

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 eller +358 (0)44 - 201 90 50. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: måndag 25 juli 2016.