Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

* Om Fritidsvetarna

* Hur kan vi bli bättre?

* Våra uppdragsgivare

In English

 

Hur kan vi bli bättre?

Allt kan förbättras. För att vi skall lyckas bra med vårt eget utvecklingsarbete behöver vi hjälp av våra kunder och läsare. 

 

Har Du synpunkter på den här web-sidan:

 

         ► Är du kritisk mot något?

         ► Är det något som du saknar?

         ► Har du konstruktiva förslag till utveckling?

Kontakta Fritidsvetarna - Institutet@Fritidsvetarna.com

Tack för Din medverkan!

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 eller +358 (0)44 - 201 90 50. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: onsdag 25 september 2013.