Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

* Om Fritidsvetarna

* Hur kan vi bli bättre?

* Våra uppdragsgivare

In English

 

Om Fritidsvetarna 

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier/Fritidsvetarna är ett privat kunskapsföretag inom fritidssektorn. Vi arbetar enligt nätverksprincipen. Vi samarbetar med fritidsvetare och andra forskare/konsulter både inom och utom landet.

Vi har två roller - konsultens och tankesmedjans.

Som konsulter är vi diskussionspartner till våra kunder. Efter önskemål och behov skräddarsyr vi 

  • kvalificerade utvärderingar och analyser,

  • uppläggning av och stöd i utvecklingsarbete,

  • fortbildning.

Som tankesmedja driver vi på debatten om hur människors livskvalitet, välbefinnande och aktivt medborgarskap kan öka. De begreppen är centrala i det  fritidsvetenskapliga (Leisure Science) perspektiv, som utgör grunden för vårt arbete.

Vår utgångspunkt är individen - medborgaren eller medarbetaren. Vi arbetar främst med tre huvudfrågor:

  • hur skapar vi goda, sunda och harmoniska människor?

  • hur skapar vi goda (när)samhällen?
         - i bostadsområden
         - på arbetsplatserna

  • hur skapar vi socialt hållbara samhällen?

Våra utvecklingsområden presenteras till vänster.

 

Läs också vår företagspresentation.

Fritidsvetarna erbjuder en unik arena för diskussioner med ett helhetsperspektiv kring frågor om livskvalitet, välbefinnande och social hållbarhet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och företräder inga särintressen.

Vår nisch är kopplingen mellan aktuell forskning och praxis. Det skapar ökad tyngd och kvalitet i våra kunders verksamhet. Vi arbetar enligt nätverksmetoden, vilket ger våra kunder tillgång till en bred expertis vid forskningsfronten. 

Vi publicerar regelbundet gratis ett Nyhetsbrev till alla intresserade. Läs det senaste brevet här. Anmäl prenumeration till institutet@fritidsvetarna.com

Institutet drivs av Hans-Erik Olson, fil. dr. i Statskunskap och med mångårig erfarenhet från både frivilligt folkrörelsearbete och yrkesarbete inom fritidssektorn. 

 

Adress - Stockholm:

Karlbergsvägen 86 B

S - 113 35  Stockholm

Tel: + 46 (0)70 - 728 75 65

Adress - Esbo/Finland:

Larsviksvägen 2 F

Fi - 023 20  Esbo

Mobil: +358 (0)44 - 201 90 50

 

E-post: Institutet@Fritidsvetarna.com

Bankgiro: 5852 – 2780

Plusgiro: 468 90 88-5

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: måndag 24 maj 2021.