Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

* Fritidspolitiska studier 

* Böcker och artiklar

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Böcker och artiklar

Böcker och artiklar

"Idrotts- och friluftslivets politiska ekonomi", Turbulens i rörelsen. Sju perspektiv på idrottens framtid. Johnny Andersson (red.). RF/SISU 1991.

"Ungdomens fritid - en arena för offentlig uppfostran", Så tuktas ungdomen. Britta Jonsson (red.), HLS 1991.

Staten och ungdomens fritid. Kontroll eller autonomi? Hans-Erik Olson, Arkiv 1992.

"Leisure Policy in Sweden", Leisure Policies in Europe. Peter Bramham - Ian Henry - Hans Mommaas - Hugo van der Poel (eds.). CABI 1993.

"Sport management i Europa", Sport Management i Europa och USA, RF 2002. Pdf.

"Kan kulturen inrymmas i en fritidspolitisk strategi?, Kulturpolitik 2020. Forskare möter kulturpolitikens aktörer, Jill Onsér-Franzén och Stig Franzén (red.). Västra Frölunda 2003.

Folkmusik som aktivitetskultur. Riksförbundet Folkmusik och Dans 2004. Pdf.

"Öppen verksamhet. Bakgrund, inriktning, utsikt", Framtidens fritid? - Fritidens framtid!, Lunds kommun, Kultur och Fritid.

Den lekande arbetaren. Från hälsosamma till kreativa arbetsplatser. Ett fritidsperspektiv på det goda arbetet. Olson. Folkhälsoinstitutet 2004. Pdf.

"Om socialpolitik, fritidspolitik och gatans löshästar", Mötesplatser för unga - aktörerna, vägvalen och politiken. Ungdomsstyrelsen 2008. 

"Att främja eller förebygga?", Mötesplatser för unga - aktörerna, vägvalen och politiken. Ungdomsstyrelsen 2008.

Att professionalisera fritidssektorn. En internationell utblick. Fritidsledarskolorna 2009.1.

Fri tid eller fritid? Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Täby 2010.

Aktuella artiklar:

Förteckning över äldre artiklar kan beställas genom institutet@fritidsvetarna.com

2002:

”Det moderna fritidsbegreppets födelse”, Ystads Allehanda, 22 januari 2002.

Centrumvillan i Sundsvall”, Fria Tider 2002:1.

VDN-Märk Sport Managementutbildningarna”, Svensk Idrott 2002:6.

Fokets Hus – för alla eller bara för arbetarrörelsens folk?”, Fria Tider 2002:2.

”Fritiden. Livets mening eller slöseri med tiden”, Kyrkans Tidning 31/32.

Gårdsverksamhet i sanerande syfte”, Fria tider 2002:3.

Metropol i Halmstad vill nå fler vuxna”, Fria tider 2002:3.

I Örebro är fritiden grunden för demokratisk utveckling”, Fria tider 2002:4-5.

2003:

Galaxen och Kultverket lyfter grannskapet”, Fria tider 2003:1

”Behovet av en ny fritidspolitik, Kristianstadsbladet 27 januari 2003.

Allaktivitetshus i Haugesund”, Fria tider 2003:2-3.

”Ett fritidsperspektiv på äldre”, Äldreomsorg 2003:3.

"Velföreningar och dugnad stärker norska gräsrötter", Fria tider 2003:4.

”Utan aning ingen spaning”, Kommunaktuellt 21 augusti 2003.

"Kommunala allaktivitetshus i varje stadsdel (Fritidspolitik i Stavanger)", Fria tider 2003:5. 

2004:

Allaktivitetshus i Danmark”, Fria tider 2004:1.

Från sockenstuga till allaktivitetshus”, Fria tider 2004:2-3.

”Eländesfixeringen måste upphöra”, SvD 16/7 2004.

Äldrepolitiken inför ättestupan?”, Äldre i Centrum 2004:4.

Fritidsgårdarna har gjort politiskt fiasko”, Fria tider 2004:4.

Bygdegårdar exempel på sambrukstanken”, Fria tider 2004:4.

"Servicehemmet som blev allaktivitetshus" (Om Loket i Emmaboda), Fria tider 2004:5.

2005:

"Här får inte vad som helst kallas fritidsgård", Fria tider 2005:5.

2006:

"Vem skall utbilda för fritid?", Fria tider 2006:1.

2007:

"Ersätt bataljen med nytänkande", Dagens Samhälle 2007:15.

"Reformera fritidssektorn", Västerbotten-Kuriren 22 aug. 2007.

2009:

"Generationsövergripande mötesplatser frigör medborgarkraften. Exemplet Berlin." Om grannskapscentra i Berlin, Fria tider 2009:5.

2011

"Den försvunna fritidspolitiken", Dagens Samhälle 26/9.

"Skapa starka och attraktiva kommuner", Hufvudstadsbladet 1/12 2011.

2013:

"Vad kan Helsingfors lära av Husby (och tvärtom)?", Hufvudstadsbladet 26/5 2013.

Hösten 2013 pågick en debatt i den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet. Under några veckor publicerades fem artiklar om ungdomsgårdarnas och ungdomsarbetets inriktning:

*   Hans-Erik Olson, "Gårdarna kan spela roll som förebyggare", Hbl 14/10.   

*   Lasse Lindqvist, fritidsgårdsföreståndare, "Respektera ledarna som yrkesmänniskor", Hbl 17/10.

*   Tommi Laitio, ungdomsdirektör i Helsingfors, "Mera demokratiarbete än socialarbete", Hbl 23/10.

*   Hans-Erik Olson, "Finslipa metoderna för att undvika problem", Hbl 31/10.

*   Tommi Laitio, "Blanda ungdomar med olika bakgrunder", Hbl 8/11.

Recensioner/Reviews:

2002:

Om den sunda kroppen och den karriärinriktade”. Recension av Values in Sport. Elitism, Nationalism, Gender Equality and the Scientific Manufacture of Winners. Torbjörn Tännsjö - Claudio Tamburrini (eds.). Spon 2000. Dagens Forskning 2002:9. 

Den som har gjort en resa”. Recensioner av: Sahlberg, Bengt, Möten, Människor och Marknader. Om turism och resande. Liber/ETOUR, 2001 - På resande fot. 23 forskare skriver om turism och upplevelser. Sellin/ETOUR, 2001 - Reseberättelser. Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum. Lena Eskilsson - Mohammad Fazlhashemi (red.), Carlssons 2001 - Turisme. Tradisjoner og trender. Arvid Viken (red.). Gyldendal Oslo 2001, Dagens Forskning 2002:16. 

Närdemokrati i praktiken – ljus från väst och syd”. Recensioner av Aarsaether, Nils m.fl., Dugnad og demokrati. Bydelsutval, bygdelag og velforeiningar som politiske institusjonar, Kommuneforlaget, Oslo 2000 - Demokrati fra neden. Casestudier fra en dansk kommune, Henrik P Bang - Allan Dreyer Hansen - Jens Hoff (red.), Jurist- og Ökonomforbundets Forlag, Köpenhamn 2000, Dagens Forskning 7-8 okt 2002. 

2003:

Idrott och pedagogik”. Recension av Pedagogiska perspektiv på idrott. Lars Magnus Engström – Karin Redelius (red.). HLS 2002.

Kvinnliga idrottsmän eller manliga idrottskvinnor”. Recension av Larsson, Håkan, Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan. HLS 2001.

Vad gör vi nu? Om närdemokratin”. Recension av Nærdemokrati. Teori og Praksis, Nyseth, Torill - Aarsæther, Nils, Samlaget, Oslo 2002.

Om konsten att bilda sig”. Recension av Gougoulakis, Petros, Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska. En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla. HLS 2001.

Vad är en hemgård?” Recension av Settlements, Social Change & Community Action. Good Neighbours. Ruth Gilchrist – Tony Jeffs (eds.). Jessica Kingsley 2001.

2016:

"Idrottens kommersialisering – ingen ny företeelse". Recension av Nils-Olof Zethrin, Mellan masskonsumtion och folkrörelse. Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden. Örebro Universitet 2015.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: söndag 25 september 2016.