Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

* Fritidspolitiska studier 

* Böcker och artiklar

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Fritidspolitiska studier

Nr 1. Olson, Hans-Erik, Att välja kommuner. En metoddiskussion i urvalsfrågan. Stockholm 1987. 50:- 

Nr 2. Olson, Hans-Erik, Staten, turismen och rekreationen. Stockholm 1988 (Slut).

Nr 3. Forum för fritidsforskning, Att forska om fritid! Plan för uppbyggandet av svensk fritidsvetenskap, Stockholm 1989. 50:- inkl. porto.

Nr 4. Olson, Hans-Erik, Från socialvårdskvacksalveri till elitidrott. Stockholm 1990.

Nr 5. Olson, Hans-Erik, Fri tid eller fritid? Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Täby 2010. 48 sid. Illustrerad 110:-.

Nr 6. Olson, Hans-Erik, Fritidsvetenskap jorden runt. En snabbresa, Stockholm 1993 (Slut. Ersatt av nr 9).

Nr 7. Lindroth, Jan, Idrottsrörelsens fyra samhällsroller. Ett diskussionsunderlag. Stockholm 1994.

Nr 8. Carlsson, Mats, Fritidspsykologi. Tre artiklar som utmanar den konventionella visdomen. Stockholm 1995.

Nr 9. Olson, Hans-Erik, Fritidsvetenskaplig utbildning. Ett internationellt perspektiv. Stockholm 1997.

Nr 10. Olson, Hans-Erik, Sport management i Europa. En analys av ett snabbt växande utbildningsområde. Stockholm (2002) 2007. Pdf. Gratis.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors: Tavastvägen 153-29, Fi 00560 Helsingfors.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: söndag 18 april 2021.